/img/slider/12/thumbnail.webp?v=135a9634f9fb4bbfd0ea03d2577d1483

Działalność

  • Celem statutowym Fundacji Grupy Aliplast jest działalność społecznie użyteczna, w szczególności polegająca na rozwoju, upowszechnianiu, wspieraniu, wspomaganiu i propagowaniu opieki i pomocy społecznej, ekologii, sportu, kultury, nauki i oświaty.

  • Ważnymi aspektami działalności Fundacji będą również działania na rzecz tworzenia nowej jakości życia społecznego w regionie, w tym budowania relacji międzyludzkich, budowaniu świadomości ekologicznej i podejmowaniu inicjatyw w zakresie ochrony środowiska, pomocy uchodźcom z krajów dotkniętych wojną lub innymi działaniami o charakterze zbrojnym/militarnym.

Zapraszamy na pozostałe serwisy
Aliplast Extrusion, Corialis