/img/slider/12/thumbnail.webp?v=135a9634f9fb4bbfd0ea03d2577d1483

O Fundacji Grupy Aliplast

Z przyjemnością informujemy o powstaniu Fundacji Grupy Aliplast. 29 marca 2002 roku, w siedzibie Grupy Aliplast w Lublinie, zostały podpisane dokumenty powołujące Fundację Grupy Aliplast.  Fundatorem Fundacji Grupy Aliplast jest Aliplast Sp. z o.o.

Jesteśmy niezwykle dumni z powołania Fundacji - mówi Jan Kidaj Prezes Zarządu Grupy Aliplast. Pozwoli nam to na kontynuację naszych działań, ale już w większym wymiarze i z mocniejszym efektem. Wierzę i mam nadzieję, że Fundacja Grupy Aliplast stanie się platformą do realizacji działań z zakresu dobroczynności i szeroko rozumianej edukacji na rzecz społeczności lokalnych, przy zaangażowaniu naszych Pracowników. Grupa Aliplast to prawie 1000 Pracowników – to ogromny potencjał drzemiący w ludziach, którzy mogą i chcą zrobić coś dobrego dla innych.

Jesteśmy jedną z największych firm w województwie - czujemy się zobowiązani do inspirowania działań i podejmowania inicjatyw mających na celu poprawę istniejącej rzeczywistości. Ze zgranym zespołem, jakim jest nasza Grupa – możemy wszystko – mówi Tomasz Ćwiek, Prezes Zarządu Fundacji Grupy Aliplast.

 

Zapraszamy na pozostałe serwisy
Aliplast Extrusion, Corialis