/img/slider/11/thumbnail.webp?v=bcfac6ba837901977f6feac5f5ed3ff8
Działamy odpowiedzialnie

Środowisko

Produkcja w Grupie Aliplast (Aliplast sp. z o.o. i Aliplast Extrusion Sp. z o.o.) oparta jest na odpowiedzialności ekologicznej oraz bezpieczeństwie. Troska o ochronę środowiska przejawia się w dbałości o minimalizację oddziaływania procesu produkcyjnego na otoczenie. Ważnym elementem działalności firmy jest także edukacja i budowanie świadomości ekologicznej.

Grupa Aliplast ze względu na charakter swojej działalności (produkcja profili aluminiowych, lakierowanie proszkowe, anodowanie) szczególny nacisk kładzie na wszelkie przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie odziaływania na środowisko naturalne.

Oznacza to inwestycje:

  • w rozwiązania energooszczędne (strategia „Energia z Aliplastem” – fotowoltaika; Aliplast korzysta z oferty "Naturalnie, że energia"- co oznacza, że zakupiona energia elektryczna na rok 2024 i 2025, pozyskiwana jest w 100% odnawialnych źródeł energii; Aliplast otrzyma najwyższy level w procesie recertyfikacji Cradle 2 Cradle i osiągnie poziom Platinum)
  • recykling aluminium, będącego odpadem w procesie produkcyjnym oraz obróbczym: zastosowanie nowoczesnych technologii przystosowanych do każdego etapu obróbki metalu, począwszy od ekstruzji, obróbki wstępnej, obróbki rozszerzonej o procesy CNC, lakierowania oraz anodowania, pozwala na maksymalne odzyskanie poprodukcyjnego aluminium;  systemy wysoce wydajnych w procesie cięcia czy skrawania odciągów wiórów oraz organizacja przestrzeni składowania poszczególnych grup odpadu pozwala na efektywną zbiórkę nawet najmniejszych drobin cennego surowca, co w dalszej części przekłada się na ekologiczne przetworzenie w bardzo dobrej jakości materiał produkcyjny
  • innowacyjne rozwiązania zastosowane w procesie lakierowania proszkowego: wykorzystanie systemu bezchromowego podczas przygotowania powierzchni, wykorzystanie wody deszczowej gromadzonej na połaci dachu, zastosowanie w kabinach lakierniczych systemu odzysku proszku (zmniejszanie ilości generowanego odpadu)
  • uczestnictwo we wprowadzaniu pionierskich rozwiązań w zakresie technologii fotowoltaicznych; nawiązanie wspólpracy z Saule Technologies- dostawcą nośnika perowskitowego, który zastosowany na naszym systemie Sun Protection pozwolił wdrożyć pierwsze na świecie komercyjne zastosowanie technologii perowskitowych ogniw słonecznych


Odpowiedzialność ekologiczna firmy to również szereg małych inicjatyw: segregacja odpadów, elektrośmieci, pojemniki na zużyte baterie, poprzez elektroniczny obieg dokumentów na większości stanowisk pracy staramy się ograniczyć do minimum zużycie papieru i tonera, elektroniczny obieg faktur, stosując hasło „save the planet, don’t use plastic” unikamy naczyń jednorazowych, plastikowych butelek i pojemników.

Grupa Aliplast podejmuje działania minimalizujące negatywny wpływ na środowisko we wszystkich obszarach swojej działalności.

Zapraszamy na pozostałe serwisy
Aliplast Extrusion, Corialis