/img/slider/19/thumbnail.webp?v=5f314e8f33f167c0783966469f3e2865
Nowość w ofercie
GENESIS 90
więcej
/img/slider/1/thumbnail.webp?v=5af972d49caee4ed657cbe320f0abd43
Architektoniczne systemy
aluminiowe dla budownictwa
więcej
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=7703bbb080aef37dd974f53b46da0a00
Architektoniczne systemy
aluminiowe dla budownictwa
więcej

Strategia i misja

Aliplast Sp. z o.o. pragnie świadomie budować swoją markę - producenta w branży systemów aluminiowych dla budownictwa - zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Swoją misję opiera na kluczowych zagadnieniach takich jak interesy społeczne, pozytywne relacje z otoczeniem firmy, troskę o środowisko naturalne. Aliplast stawia na aktywne działania skierowane ku obszarom związanym z ochroną środowiska, polityką współpracy i dialogu ze społecznością lokalną, jak również transparentność działań z interesariuszami. Naszą strategię biznesową realizujemy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, dbając jednocześnie o sukces ekonomiczny Spółki. Strategia zrównoważonego rozwoju, wpisana w system wartości naszej firmy na równi z wymiarem ekonomicznym i społecznym, nakłada na nas obowiązki związane z ochroną zasobów naturalnych i poszanowania środowiska, dbałością o dobro i rozwój Pracownika, a także działalnością prospołeczną i CSR-ową.

Spółka Aliplast realizuje wytyczone cele w obszarze społecznej odpowiedzialności poprzez:

  • minimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, spowodowanego prowadzoną działalnością,
  • wdrażanie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku,
  • podnoszenie świadomości oraz upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród Pracowników i społeczności lokalnej,
  • doskonalenie w obszarze związanym z oddziaływaniem na środowisko naturalne,
  • dbałość o zachowanie najwyższych standardów w dziedzinie zarządzania i rozwoju kadr,
  • troskę o Pracowników i ich rozwój,
  • wspieranie programów i inicjatyw z różnych sfer życia społecznego poprzez angażowanie się w promowanie kultury i sztuki, popularyzowanie zdrowego stylu życia, edukację, oświatę, wypoczynek, a także różne dyscypliny sportowe w ramach działań sponsorskich,
  • wspieranie instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz osób potrzebujących oraz społeczności lokalnej w ramach działań dobroczynnych.

Zapraszamy na pozostałe serwisy
Aliplast Extrusion, Corialis