/img/slider/11/thumbnail.webp?v=bcfac6ba837901977f6feac5f5ed3ff8
Działamy odpowiedzialnie

Odpowiedzialny pracodawca

Największym kapitałem naszej firmy są ludzie – ich umiejętności, kompetencje, wiedza i doświadczenie. Ich praca i zaangażowanie przekłada się na wspólny sukces. Dlatego staramy się stwarzać naszym Pracownikom jak najlepsze warunki pracy. W Grupie Aliplast pragniemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy.

  • wszyscy Pracownicy Grupy Aliplast przechodzą cykliczne szkolenia podnoszące ich kwalifikacje oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy

  • zapewniamy wszelkie dostępne środki niezbędne do ochrony zdrowia i życia Pracowników w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych – stała kontrola miejsc pracy służy wykluczeniu potencjalnych przyczyn chorób oraz zagrożeń życia i zdrowia Pracowników

  • mając na uwadze troskę o zdrowie Pracowników Grupy Aliplast oraz ich rodzin, wdrożyliśmy program Prywatnej Opieki Medycznej PZU Zdrowie

  • czujemy się odpowiedzialni również za przyszłość naszych Pracowników - oferujemy im uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym, w którym pomagamy im gromadzić dodatkowe środki w ramach III filaru

  • dbamy o poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych - przeciwdziałamy wszelkim formom mobbingu i dyskryminacji

  • stwarzamy szansę na rozwijanie własnych pasji i podnoszenie kwalifikacji (projekt szkoły językowej w firmie)

  • naszym Pracownikom oferujemy również pakiet świadczeń dodatkowych: zapomogi dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, świadczenia przedświąteczne

  • wspieramy aktywności sportowe, jesteśmy otwarci na inicjatywy pracownicze

Zapraszamy na pozostałe serwisy
Aliplast Extrusion, Corialis