/img/slider/1/thumbnail.webp?v=0a88f560ec37f1ab59fe78cb8a249a32
Architektoniczne systemy
aluminiowe dla budownictwa
więcej
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=de766638d4d88523ca41d6c53488e2ed
Architektoniczne systemy
aluminiowe dla budownictwa
więcej

Polityka jakości

Aliplast jest producentem i dostawcą wielu systemów aluminiowych, powszechnie wykorzystywanych przy wykonywaniu różnego rodzaju konstrukcji budowlanych, związanych ze stolarką aluminiową. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze możemy zagwarantować naszym Klientom wysoką jakość oferowanych wyrobów.

Mając świadomość tego, że dalszy rozwój naszej Firmy zależy od zadowolenia naszych Klientów wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy System Zarządzania Jakością, środowiskowego, bhp, energią zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN-ISO-14001:2015, PN-ISO-45001:2018 co zostało potwierdzone otrzymaniem Certyfikatów Instytutu TÜV NORD Polska.

Ponadto w celu spełnienia oczekiwań Klientów w branży budowlanej Firma wdrożyła i utrzymuje system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Spełniając wymagania Klienta i uwzględniając ochronę środowiska, bezpieczeństwo osób pracujących i wynik energetyczny nasze działania realizujemy poprzez:

 • wdrażanie nowych produktów, technologii, inwestycji i usług oraz systematyczne odnawianie i utrzymywanie zaplecza technicznego, uwzględniając wpływ na jakość produkowanych wyrobów i usług, na środowisko naturalne, na bezpieczeństwo Osób pracujących oraz na poprawę wyniku energetycznego,
 • podnoszenie kwalifikacji, dostępu do informacji i świadomości Pracowników, w zakresie poprawy wyniku energetycznego, bezpieczeństwa pracy, aspektów środowiskowych w tym gospodarki odpadami oraz jakość produktów i usług,
 • ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania m.in. w celu poprawy wyniku energetycznego i środowiskowych efektów działalności oraz BHP,
 • utrzymywanie Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych,
 • spełnianie potrzeb i oczekiwań Klientów, trwałe zdobycie ich uznania i zadowolenia,
 • prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zrównoważonego wykorzystania zasobów, proekologicznej gospodarki odpadami oraz zapobieganie zanieczyszczeniom,
 • zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz wprowadzanie rozwiązań redukujących ryzyko zawodowe,
 • rozwijanie świadomości bezpiecznych postaw wśród kierownictwa, pracowników, podwykonawców i gości,
 • identyfikację i analizę zagrożeń, nieprawidłowości, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i natychmiastowe wprowadzanie działań naprawczych,
 • uwzględnianie roli pracowników, a także ich przedstawicieli w zakresie konsultacji i współudziału w działaniach, na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przestrzeganie regulacji prawnych i innych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności.
 Certyfikat EN 1090 PL
Certyfikat EN 1090 PL
Certyfikat EN 1090 EN
Certyfikat EN 1090 EN
 Certyfikat ISO 50001 DE
Certyfikat ISO 50001 DE
 Certyfikat ISO 50001 ENG
Certyfikat ISO 50001 ENG
Certyfikat ISO 50001 PL
Certyfikat ISO 50001 PL
CERTYFIKAT ALIPLAST QUALICOAT SEASIDE - DE
CERTYFIKAT ALIPLAST QUALICOAT SEASIDE - DE
CERTYFIKAT ALIPLAST QUALICOAT SEASIDE - EN
CERTYFIKAT ALIPLAST QUALICOAT SEASIDE - EN
 CERTYFIKAT ALIPLAST QUALICOAT SEASIDE - FR
CERTYFIKAT ALIPLAST QUALICOAT SEASIDE - FR
Certyfikat ALIPLAST QUALICOAT QUALIDECO EN
Certyfikat ALIPLAST QUALICOAT QUALIDECO EN
CERTYFIKAT ALIPLAST QUALICOAT QUALIDECO FR
CERTYFIKAT ALIPLAST QUALICOAT QUALIDECO FR
Certyfikat ALIPLAST QUALANOD EN
Certyfikat ALIPLAST QUALANOD EN
 Certyfikat ALIPLAST QUALANOD GE
Certyfikat ALIPLAST QUALANOD GE
Certyfikat ALIPLAST QUALANOD FR
Certyfikat ALIPLAST QUALANOD FR
 Certyfikat ALIPLAST QUALANOD ES
Certyfikat ALIPLAST QUALANOD ES
 Aliplast Qualipol Pre-anodization
Aliplast Qualipol Pre-anodization
 Aliplast Qualipol Preanodyzacja
Aliplast Qualipol Preanodyzacja
Certyfikat Aliplast ISO 9001; 14001; 45001
Certyfikat Aliplast ISO 9001; 14001; 45001
Polityka zarządzania jakością Aliplast
Polityka zarządzania jakością Aliplast
Certyfikat_Aliplast Sp. z o.o._EN ISO 3834 PL
Certyfikat_Aliplast Sp. z o.o._EN ISO 3834 PL
 Aliplast C2C Fire proof system
Aliplast C2C Fire proof system
 Aliplast C2C Aluminium systems for windows, doors, sliding
Aliplast C2C Aluminium systems for windows, doors, sliding

Zapraszamy na pozostałe serwisy
Aliplast Extrusion, Corialis