/img/slider/19/thumbnail.webp?v=5f314e8f33f167c0783966469f3e2865
Nowość w ofercie
GENESIS 90
więcej

Gięcie łuków

 • Ograniczenia technologiczne:

  - maksymalna wysokość całkowita łuku 2100 mm
  - maksymalna wysokość całkowita łuku w lakierze drewnopodobnym 1700 mm
  - dla poszczególnych kształtowników istnieją minimalne promienie gięcia – wykaz poniżej
  - realizacja zamówień na łuki poniżej minimalnego promienia odbywa się na podstawie pisemnej zgody Klienta – w tym przypadku nie gwarantujemy jakości
  - w przypadku pełnych kół, przy promieniu gięcia poniżej 500 mm zalecamy realizację jako dwa łuki 180 stopni
  - przy doborze pakietu szklenia do połączeń łukowych, w zakresie gięcia przy promieniu poniżej 900 mm, należy uwzględnić dodatkowy luz w wysokości 2 mm
  - długość łuku wraz z naddatkami technologicznymi nie może przekroczyć długości fabrycznej kształtownika
  - w przypadku giętych rygli i słupów fasadowych maksymalna długość łuku dla którego gwarantujemy jakość wynosi 3000 mm
  - minimalny naddatek technologiczny wynosi 800 mm
  - nie realizujemy zamówień na profile gięte w dwukolorze: wood colour + ral
  UWAGA: nakładanie anody na profile gięte odbywa się na odpowiedzialność Zamawiającego - realizacja łuków w anodzie bez gwarancji efektu końcowego

 • Optymalizacja:

  - program Alicad nie dokonuje optymalizacji liczby łuków, ani materiału potrzebnego do wykonania łuków
  - optymalizacja liczby łuków należy do Zamawiającego
  - jeżeli istnieje możliwość połączenia kilku łuków w jeden o większej długości, powinno to zostać uwzględnione w zamówieniu
  - optymalizacja ilości materiału potrzebnego do wykonania łuków pozostaje w gestii firmy Aliplast
  - odpady pozostałe po gięciu łuków są własnością Klienta i są wysyłane w surówce razem z łukami
  - odpady z łuków nie nadają się do wykorzystania jako odcinki proste

 • Informacje dodatkowe:

  - łuki nie należą do rozwiązań systemowych
  - odkształcenia od nominalnych wymiarów kształtownika są nieuniknione; rodzaj odkształceń oraz ich wielkość zależy od promienia gięcia, typu profili, grubości ścianek
  - dla łuków giętych według szablonów standardowo zakładamy odchylenia od górnej krawędzi łuku do 10 mm
  - gięcie wg szablonu - w zależności od ilości promieni gięcia - każdy promień 200 zł + dopłata 60 zł
  - w przypadku połączeń spawanych gwarantujemy jakość powierzchni widocznych

 • Identyfikacja wyrobów gotowych:

  - listewki: na powierzchni dekoracyjnej od wewnątrz jest wybity numeratorem nr zamówienia Aliplast oraz nr konstrukcji wg dokumentacji Zamawiającego
  - profie główne: na powierzchni dekoracyjnej zewnętrznej jest wybity numeratorem nr zamówienia Aliplast oraz nr konstrukcji wg dokumentacji Zamawiającego
  - oznaczenie numeryczne jest umieszczane na odpadzie technologicznym w najniższej części

 • Zamówienie powinno zawierać:

  - zestawienie giętych profili
  - minimum dwa parametry łuku mierzone po najbardziej zewnętrznej części łuku: - R lub H - C lub L
  - w przypadku konstrukcji łukowych stanowiących komplet należy podać tylko wymiary łuku zewnętrznego
  - długość odcinków prostych (łuk z końcami prostymi)
  - płaszczyznę gięcia
  - kolor lakierunku

Za poprawne określenie powyższych odpowiada Zamawiający.

Pliki do pobrania

Certyfikat - ocena procesu spawalniczego EN ISO 3834
Certyfikat - ocena procesu spawalniczego EN ISO 3834
ZESTAWIENIE PROFILI GIĘTYCH ALIPLAST _ 05. 2024
ZESTAWIENIE PROFILI GIĘTYCH ALIPLAST _ 05. 2024

Zapraszamy na pozostałe serwisy
Aliplast Extrusion, Corialis