/img/slider/11/thumbnail.webp?v=bcfac6ba837901977f6feac5f5ed3ff8
Działamy odpowiedzialnie

Odpowiedzialny biznes

CSR Aliplast

Firma  Aliplast Sp. z o.o. pragnie świadomie budować swoją markę - producenta w branży systemów aluminiowych dla budownictwa - zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka Aliplast stawia na aktywne działania skierowane ku obszarom związanym z ochroną środowiska, polityką współpracy i dialogu ze społecznością lokalną. Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie Aliplast jest również ściśle związane z koncepcją zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, które zakłada, że działalność prowadzona przez Spółkę nie ogranicza się jedynie do starań o zwiększanie wyników ekonomicznych, ale również obejmuje podejmowanie inicjatyw społecznych.

Pracownicy

Budowanie poprawnych relacji pracowniczych, tworzenie przyjaznego środowiska pracy, zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków rozwoju (szkolenia, programy motywacyjne), dbałość o warunki pracy, wparcie aktywności pracowniczych (sportowych Aliplast Runner Team, Aliplast Fishing Team, karta Multisport), dzięki inwestycji w rozbudowę zakładu produkcyjnego - zwiększanie liczby miejsc pracy, dbałość o równe warunki zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn.

Partnerzy biznesowi

Integracja branży producentów stolarki otworowej, transparentne zasady współdziałania, polityka antykorupcyjna.

Środowisko i bezpieczeństwo

Minimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, spowodowanego prowadzoną działalnością produkcyjną firmy, wdrażanie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku, doskonalenie w obszarze związanym z oddziaływaniem na środowisko naturalne.

Społeczność lokalna

Wspieranie instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz osób potrzebujących oraz społeczności lokalnej w ramach działań dobroczynnych w zakresie edukacji, kultury i sportu.

Zapraszamy na pozostałe serwisy
Aliplast Extrusion, Corialis