/img/slider/19/thumbnail.webp?v=5f314e8f33f167c0783966469f3e2865
Nowość w ofercie
GENESIS 90
więcej
/img/slider/1/thumbnail.webp?v=5af972d49caee4ed657cbe320f0abd43
Architektoniczne systemy
aluminiowe dla budownictwa
więcej
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=7703bbb080aef37dd974f53b46da0a00
Architektoniczne systemy
aluminiowe dla budownictwa
więcej

Oferta

Gięcie łuków

  • Ograniczenia technologiczne:

- maksymalna wysokość całkowita łuku 2100 mm
- maksymalna wysokość całkowita łuku w lakierze drewnopodobnym 1700 mm
- dla poszczególnych kształtowników istnieją minimalne promienie gięcia – wykaz poniżej
- realizacja zamówień na łuki poniżej minimalnego promienia odbywa się na podstawie pisemnej zgody Klienta – w tym przypadku nie gwarantujemy jakości 
- w przypadku pełnych kół, przy promieniu gięcia poniżej 500 mm zalecamy realizację jako dwa łuki 180 stopni
- przy doborze pakietu szklenia do połączeń łukowych, w zakresie gięcia przy promieniu poniżej 900 mm, należy uwzględnić dodatkowy luz w wysokości 2 mm
- długość łuku wraz z naddatkami technologicznymi nie może przekroczyć długości fabrycznej kształtownika
- w przypadku giętych rygli i słupów fasadowych maksymalna długość łuku, dla którego gwarantujemy jakość wynosi 3000 mm
- minimalny naddatek technologiczny wynosi 800 mm
- nie realizujemy zamówień na profile gięte w dwukolorze: wood colour + ral
UWAGA: nakładanie anody na profile gięte odbywa się na odpowiedzialność Zamawiającego - realizacja łuków w anodzie bez gwarancji efektu końcowego

  •  Optymalizacja:

- program Alicad nie dokonuje optymalizacji liczby łuków, ani materiału potrzebnego do wykonania łuków
- optymalizacja liczby łuków należy do Zamawiającego
- jeżeli istnieje możliwość połączenia kilku łuków w jeden o większej długości, powinno to zostać uwzględnione w zamówieniu
- optymalizacja ilości materiału potrzebnego do wykonania łuków pozostaje w gestii firmy Aliplast
- odpady pozostałe po gięciu łuków są własnością Klienta i są wysyłane w surówce razem z łukami
- odpady z łuków nie nadają się do wykorzystania jako odcinki proste 

  • Informacje dodatkowe:

-  łuki nie należą do rozwiązań systemowych
- odkształcenia od nominalnych wymiarów kształtownika są nieuniknione; rodzaj odkształceń oraz ich wielkość zależy od promienia gięcia, typu profili, grubości ścianek
- dla łuków giętych według szablonów standardowo zakładamy odchylenia od górnej krawędzi łuku do 10 mm
- gięcie wg szablonu - w zależności od ilości promieni gięcia - każdy promień 200 zł + dopłata 60 zł
- w przypadku połączeń spawanych gwarantujemy jakość powierzchni widocznych

  • Identyfikacja wyrobów gotowych:

-  listewki: na powierzchni dekoracyjnej od wewnątrz jest wybity numeratorem nr zamówienia Aliplast oraz nr konstrukcji wg dokumentacji Zamawiającego
- profie główne: na powierzchni dekoracyjnej zewnętrznej jest wybity numeratorem nr zamówienia Aliplast oraz nr konstrukcji wg dokumentacji Zamawiającego
- oznaczenie numeryczne jest umieszczane na odpadzie technologicznym w najniższej części

  • Zamówienie powinno zawierać:

- zestawienie giętych profili
- minimum dwa parametry łuku mierzone po najbardziej zewnętrznej części łuku: - R lub H - C lub L
- w przypadku konstrukcji łukowych stanowiących komplet należy podać tylko wymiary łuku zewnętrznego
- długość odcinków prostych (łuk z końcami prostymi)
- płaszczyznę gięcia
- kolor lakierunku

 Za poprawne określenie powyższych odpowiada Zamawiający.

Rozwiń Zwiń

CERTYFIKAT - OCENA PROCESU SPAWALNICZEGO EN ISO 3834
CERTYFIKAT - OCENA PROCESU SPAWALNICZEGO EN ISO 3834
ZESTAWIENIE PROFILI GIĘTYCH ALIPLAST _ 05. 2024
ZESTAWIENIE PROFILI GIĘTYCH ALIPLAST _ 05. 2024

Zapraszamy na pozostałe serwisy
Aliplast Extrusion, Corialis