/img/slider/1/thumbnail.webp?v=8d0a33ffe3c8ea4c2f9bfe6df953ab1d
Architektoniczne systemy
aluminiowe dla budownictwa
więcej
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=1af587812bd8e6a5c93bc31a6ca73b77
Architektoniczne systemy
aluminiowe dla budownictwa
więcej

Aliplast utrzymuje zgodność z ISO 26000

Aliplast utrzymuje zgodność z ISO 26000, będącego zbiorem wytycznych dla firm i organizacji na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

  • ISO 26000 jest jednym z trzech dokumentów rekomendowanych przez Komisję Europejską przedsiębiorstwom europejskim do wdrożenia odpowiedzialności społecznej.

  • Obszary jakich dotyczy norma:ład organizacyjny,prawa człowieka,praktyki z zakresu pracy,środowisko,uczciwe praktyki operacyjne,zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

  • ISO 26000 zawiera wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko,poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa.

Zapraszamy na pozostałe serwisy
Aliplast Extrusion, Corialis