/img/slider/1/thumbnail.webp?v=8d0a33ffe3c8ea4c2f9bfe6df953ab1d
Architektoniczne systemy
aluminiowe dla budownictwa
więcej
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=1af587812bd8e6a5c93bc31a6ca73b77
Architektoniczne systemy
aluminiowe dla budownictwa
więcej

Firma Aliplast uczestnikiem Akcji Wspieramy Szpitale

W związku z trwającą pandemią, Spółka Aliplast przekazała darowiznę w wysokości 15000 zł Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Bożego w Lublinie. Pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt niezbędny do walki z Sars-Cov-19.

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie Aliplast jest ściśle związane z koncepcją zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, które zakłada, że działalność prowadzona przez Spółkę nie ogranicza się jedynie do starań o zwiększenie wyników ekonomicznych, ale również obejmuje podejmowanie inicjatyw społecznych. Aliplast rozumie misję odpowiedzialności społecznej i jest miejscem wspierającym aspekty związane ze zdrowiem publicznym.

Zapraszamy na pozostałe serwisy
Aliplast Extrusion, Corialis